Spółka Unique Recipes sp. z o.o. realizuje projekt badawczo-rozwojowy w ramach Umowy o wsparcie (powierzenie grantu) zawartej w dniu 14.12.2018r. z Augere Health Food Fund Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Działania 1.3 Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałania 1.3.1 Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – Bridge Alfa, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Tytuł projektu: Unique Recipes.
Cel projektu: Projekt ma na celu opracowanie receptury, technologii produkcji i wprowadzenie na rynek unikalnego, stworzonego z wysokiej jakości składników, prozdrowotnego kremu czekoladowo-orzechowego.
Planowane efekty: Efektem realizacji projektu będzie opracowanie i wdrożenie na rynek produktu spożywczego w postaci kremu czekoladowo-orzechowego.
Wartość projektu: 1 000 000,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 800 000,00 PLN